Zednické práce nabídka stavebních pracíStavby a rekonstrukce v Praze a okolí

Cihelné zdivo, zdivo z cihelných tvarovek

Zdím jak klasickými plnými cihlami, tak s použitím větších tvarovek v různých rozměrech.

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce s pomocí strojů nebo ručně.

Betonářské práce

Kvalitní beton je základ celé stavby. Betonovou směs vyrobím, dopravím a zpracuji.

Betonové konstrukce

Postavím pevné svislé betonové konstrukce z monolitického i montovaného betonu.

Zakládání pozemních staveb

Založím vaši stavbu tak, aby byla dokonale stabilní a rovnoměrně sedala.

Izolace spodní stavby

Provádím hydroizolace, tepelné izolace i izolace proti radonu.

Svislé nosné konstrukce

Stavím stěny, sloupy, pilíře s dokonalou nosností.

Zdivo z lehčených betonů

S využitím systému YTONG stavím zdivo s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, hygienické a úsporné.

Svislé konstrukce ze speciálních druhů betonu

Kromě běžného betonu pracuji také s betony lehkými s větší mezerovostí, pórovitým kamenivem či vylehčenou maltou. Jsou pevné, nenavlhavé a skvěle tepelně izolují.

Kamenné zdivo

Na přání zákazníka stavba ohradních (Gabiony) a opěrných zdi z kamenů a kamenné základové konstrukce.

Okenní a dveřní otvory

Ve stěnách i příčkách připravím prostor pro vaše okna a dveře.

Práce malířské, natěračské a tapetářské

Stavbou to nekončí. Nemusíte shánět další řemeslníky. Stavbu finalizujeme.

Železobetonové konstrukce

Z monolitických i prefabrikovaných železobetonových stavebních dílů stavím stropní desky, trámy, průvlaky, překlady či stěnové dílce.

Komíny a ventilační průduchy

Zajistím dokonalé odvádění spalin od spotřebičů a odvětrávání prostor.

Klenby

Na přání zákazníka provádím i obloukové stropní konstrukce.

Zastřešení budov

Ploché, šikmé, strmé i zalomené střechy s různými krytinami podle druhu objektu a dalších architektonických požadavků.

Příčky

Pomocí zděných i montovaných příček rozdělím prostor vaší stavby do požadovaných celků.

Schodiště

Interiérová i venkovní schodiště různých typů i materiálů.

Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové konstrukce umožňují rychlou, levnou a čistou stavbu, výborně izolují teplo, zvuk a vyznačují se velmi dobrou protipožární odolností.

Zateplování budov

Pomohu vám dosáhnout energetických úspor profesionálním zateplením různými materiály.

Vnitřní a vnější omítky stěn a stropů

Vnitřním i vnějším zdem vaší budovy zajistím ochránu i zvolený design kvalitní omítkou.

Obklady a dlažby

Obložím stěny, položím vnitřní dlažbu – dekor, rozměry i barvy vybereme společně.

Podlahy

Komplexní podlahářské práce včetně realizace přípravných prací. Vyberte si z nepřeberných možností pro svou podlahu typ, dekor, materiál,…

Venkovní dlažby

Zámkové dlažby, kamenné, betonové… Položím venkovní dlažbu s dokonalou rovností a vysokou trvalostí.